KOMFORTEX®

Golv och väggprodukter

Våra KOMFORTEX®-ytor har hög värmeisolering mot kyla från marken och långvarig motståndskraft mot urin. De är frostsäkra och väderbeständiga och framför allt vattengenomsläppliga. KOMFORTEX® golvsystem ger också en säker yta med positiva halkegenskaper, vilket minskar olyckor och risken för skador utan negativa effekter på hovmekanismen. Ytornas höga elasticitet förbättrar cirkulationen och hovtillväxten. De ljuddämpande egenskaperna hos KOMFORTEX®-produkterna minimerar stress till följd av buller i stallet, vilket har en positiv effekt på hästarnas hälsa.

KOMFORTEX® installeras snabbt och enkelt även på obundna ytor. De är lätta att skära och rengöra. Den speciella produktdesignen och valet av högkvalitativa material är en garanti för lång livslängd. När de används för att stabilisera marken i hagar skapar KOMFORTEX®-ytor torra områden där hästar kan röra sig och ligga ner. Detta kan förhindra fuktig mark och tillhörande hovproblem.

Läs mer i produktdatabladen och anvisningar för skötsel och underhåll.