4360/60 DS

4360/60 DS är en akustisk hängare för elastisk pendling av undertak. Hängaren är tillverkad av varmförzinkat stål och thermoplastisk elastomer från Kraiburg TPE. Hängaren är utvecklad för installation av undertak, med galvaniserade
stålprofiler typ Knauf TC, Gyproc GK med flera. Hängaren har en smidig funktion genom sitt direktfäste på 60 mm stålprofil. Denna typ av akustisk hängare är designad för att dämpa
överföringen av vibrationer över 20 Hz. Pendlade undertak med akustikhängare är ett effektivt sätt att förhindra att luftburet buller underifrån passerar in i takkonstruktionen, eller
förhindra att buller/vibrationer från våningen
ovan kommer in i rummet under.