Metoder och Produkter

Vibisols breda utbud av lösningar och produkter för att isolera stegljud, stomljud och vibrationer.

Vibrafoam®

Kombination av fjäder och dämpare.

Vibradyn®

Fjädrande och extrem elastiskt.

Vibradyn® HL

Extremelastiskt. För högre laster.

Vibisol® HLB-NR

Hybrid i gummi-stål för extrema laster.

VibiStep®

Stegljudsisolering för klinkergolv. Lab-värde 11 dB

Träbjälklag

Stegljudsisolering med Vibrafoam och Vibradyn i träbjälklag.

Gymgolv

Gummiplattor för fria vikter, ytor och funktionell träning.

insulWood®

Stegljudsisolerande matta för träkonstruktioner.

dB3+ och dB4+

Akustiklister för mellanväggar och träbjälklag.

Vibrafoam WC-list

Stomljudsisolering för toalettstolar.

Stomljud från kök

Stomljudsisolering för köksstommar och skåp.

Insulit®

Hela serien med akustikgolv från Insulco.

Studios

Inspelningsstudios. Lätta konstruktioner.

Flytande betonggolv

Fundament. Massa-Fjädersystem

Flytande betonggolv

Samverkansplåt. Massa-Fjädersystem

Höga trähus

KL-Träkonstruktioner och volymelement.

Transportplattor

Gummiplattor för volymelement

Betongupplag och dubbar

Stomljudsisolering och dubbhylsor.

Hus på fjädrande bädd

Vibrationsisolering av byggnader.

Insulit 4+2

Ljudgolv för avjämning Lw 26 dB.

Insulit Bi +9

Ljudgolv för avjämning Lw 30 dB.

Insulit Bi+ 20

Ljudgolv för avjämning Lw 29 dB

Spårbunden trafik

Elastiska mellanlägg.

Lfoam

Kantband för ljudgolv avjämning.

Insulparq 2+

Stegljudsmatta för parkett, laminat och massiva trägolv.

Insulsound ultra+

Stegljudsmatta för parkett, laminat och massiva trägolv.

Spårbunden trafik

Ballastmattor Vibrafoam & Vibradyn.

Spårbunden trafik

Massa-Fjädersystem Vibrafoam & Vibradyn.

Spårbunden trafik

Under sleeper pads /slipermattor.

Spårbunden trafik

Spårisolering Eltecpur.

60 M/DS

Hybrid akustikhängare. Fjäder och elastomer.

A4MIXT/H45

Hybrid akustikhängare. Lutande tak.

7600/7602/Tb2

Akustikfästen för vägg.

4360/60 DS

Akustikhängare med elastomer.

Elastiskt fäste

Vibrationsisolerad infästning.

Kyla, ventilation och värme

Dämpande plattor och stålfjädrar.

4800/TDM

Akustikfäste för vägg med hög brandklass.

ergoSTEP

Ergonomiska arbetsplatsmattor.

ISOFLOOR® & ISOPOL®

Steg- och stomljudsisolering

Komfortex®

 Golv och väggskydd för hästar