Metoder och Produkter

Vibisols breda utbud av lösningar och produkter för att isolera stegljud, stomljud och vibrationer.

Vibrafoam®

Kombination av fjäder och dämpare

Vibradyn®

Fjädrande och extremelastiskt

Vibradyn® HL

För högre laster

Vibisol® HLB-NR

Hybrid i gummi-stål för extrema laster

VibiStep®

Stegljudsisolering för klinkergolv

Träbjälklag

Stegljudsisolering med Vibrafoam och Vibradyn i träbjälklag

Gymgolv

Gummiplattor för fria vikter ytor och funktionell träning

insulWood®

Stegljudsisolerande matta för träkonstruktioner

Insulit®

Hela serien med akustikgolv från Insulco

Studios

Inspelningsstudios Lätta konstruktioner

Flytande betonggolv

Fundament

Flytande betonggolv

Samverkansplåt

Höga trähus

KL-Träkonstruktioner och volymelement

Betongupplag och dubbar

Stomljudsisolering och dubbhylsor

Hus på fjädrande bädd

Vibrationsisolering av byggnader

Insulit 4+2

Ljudgolv för avjämning Lw 26 dB

Insulit Bi +9

Ljudgolv för avjämning Lw 30 dB

Lfoam

Kantband för ljudgolv avjämning

Insulparq 2+

Stegljudsmatta för parkett, laminat och massiva trägolv

Insulsound ultra+

Stegljudsmatta för parkett, laminat och massiva trägolv

Spårbunden trafik

Elastiska mellanlägg

Spårbunden trafik

Ballastmattor Vibrafoam & Vibradyn

Spårbunden trafik

Massa-Fjädersystem Vibrafoam & Vibradyn

Spårbunden trafik

Under sleeper pads / slipermattor

Spårbunden trafik

Spårisolering Eltecpur

60 M/DS

Akustikhängare hybrid
Fjäder och elastomer

A4MIXT/H45

Akustikhängare hybrid För lutande tak

7600/7602/Tb2

Akustikfästen för vägg

4360/60 DS

Akustikhängare med elastomer

Elastiskt fäste

Vibrationsisolerad infästning

Kyla, ventilation och värme

Dämpande plattor och stålfjädrar

4800/TDM

Akustikfäste för vägg med hög brandklass