A4MIXT/H45

A4MIXT/H-45 V C är en hybridhängare utformad för ett akustiskt system. Den används vid montering av akustiktak, både med stålprofiler som träreglar. A4MIXT/ H-45 V C har i sin metallram dubbla roterande axlar som gör det möjligt att justera vinkeln mellan de båda gängstängerna. Dessutom säkerställer det att
hybridsystemets kompression alltid är axiell och inte fungerar genom vridning, vilket undviker oönskade deformationer av elastomeren. Hybridsystemet är en kombination av elastomer och en stålfjäder.