Ballastmattor och Massa- Fjädersystem Spårbunden trafik

Elastiska lösningar för järnväg

 

Vi erbjuder vibrationsisolerade spårsystem och ballastmattor med Vibrafoam®, Vibradyn® och Damtec® i en rad olika varianter. Massa-fjädersystem klarar mycket höga krav på vibrations- och stomljudsisolering och fungerar fullt ut under spårets livslängd. Ett massa-fjädersystem innebär inte bara maximal isolering vid störningskällan utan också ett system med mycket låga underhållskostnader. Produktionsmetod, egenskaper och prestanda styr valet av system. Massa-fjädersystem med Vibrafoam® och Vibradyn® kan utföras på tre olika sätt. Heltäckande mattor, linje- eller punktlagring.

För ballastspår ger mattor av Vibrafoam®, Vibradyn® och Damtec® bästa möjliga vibrationsisolering. Störningsfrihet kräver hög elasticitet. Järnvägssystem med ballastspår kan byggas med mycket lång livslängd och hög driftsäkerhet. En högre elasticitet gör ej avkall på spårkvaliteten för att uppnå en god störningsfrihet mot omgivningen.

Förutom vibrationsisolering för järnväg erbjuder ballastmattor och slipermattor skydd för spårkonstruktioner och ballast genom att reducera vibrationer. Under sleeper pads används alltmer i växlar, för högtrafikerade sträckor och övergångszoner för utjämning av trycket mellan sliper och ballast, vilket motverkar ojämn nedfjädring och hängande slipers. Genom ballastskyddet förlängs också spårets livslängd och livscykelkostnader (LCC) reduceras.

Läs mer om vårt produktutbud i broschyren.


Kraiburg broschyr spårbunden trafik 2018