Betongkonstruktioner – upplag och dubb

Vibisol erbjuder lösningar till upplag som HDF bjälklag på fackverk av stål och andra liknande metoder där en vibrations- och stomljudsisolering erfordras. Med elastomererna Vibrafoam® och Vibradyn® kan vi anpassa lösningarna helt
efter krav och konstruktion för upplag och hylsor till ståldubb.

Vi kan hantera höga laster och krav på stomljud- och vibrationsisolering. Punkt och linjelagring med Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemfrekvens från 6 Hz. 

  • Lösningar för både platsgjutet som prefabricerat
  • Hög ljudreduktion vid minimal installationshöjd
  • Snabb och enkel installation
  • Kompensation av byggtoleranser
  • Säker lastöverföring och låg nedfjädring