Byggsystem Betong och Stål

Stomljud i byggnader

Vibisols lösningar isolerar effektivt stomburet ljud i byggnader. Förutom stegljud mellan våningar är trappor eller loftgångar i synnerhet mycket frekventa ljudkällor som kan bli en hög störningsfaktor för boende i flerfamiljshus eller personal i kontorsbyggnader etc. Elastiska kopplingar minskar överföring av strukturburet ljud mycket effektivt till närliggande rum via angränsande väggar och tak, vilket resulterar i en minskning av total ljudnivå i byggnaden. De vanligaste applikationerna är lister eller plattor av Vibrafoam® och Vibradyn® för vägg- och bjälklagselement, trappor och vilplan.

  • Lösningar för både platsgjutet som prefabricerat
  • Utmärkt stegljudsreduktion vid minimal installationshöjd
  • Snabb och enkel installation
  • Kompensation av byggtoleranser
  • Säker lastöverföring och låg nedfjädring

Även lösningar med tunna mattor för pågjutning med höga reduktionstal kan erbjudas för dessa ändamål.