Byggsystem – Trä

Stomljudsisolering i lätta konstruktioner

Ett av Vibisols teknikområden inom bygg är isolering av flanktransmitterande ljud. Med våra material Vibrafoam® och Vibradyn® erbjuder vi lösningar i form av list- och plattsystem för lätta volymelement och massivträkonstruktioner. Med dessa materialtyper som ljudisolerande komponenter erhålls, förutom hög ljudisolering, möjlighet att utforma specialanpassade lösningar för varje enskild producent. Tillsammans med övriga produkter som bjälklagsisolering och elastiska infästningar som beslag och hängare är vi en komplett leverantör inom området. Lösningar kan presenteras för flera ljudklasser beroende på konstruktion.