Elastiskt fäste

Här visar vi principen för en säker infästningsmetod.

Den kan utföras i varierande dimensioner med plattor och brickor i materialen Vibrafoam och Vibradyn. Metoden kan användas för fästen både mot golv och vägg. Det som säkerställer att kortslutning ej kan ske är att skruv/bult förses med gummihylsa/slang genomgående i godset för det som ska fästas. På det sättet bibehålls isoleringen vid påverkan från häng- och skjuvkrafter. Då variationerna med infästningar är mycket brett erbjuder vi lösningar och lämpliga produkter efter typ av konstruktion, belastningar etc.