Flytande betonggolv – Samverkansplåt

Vibrafoam® och samverkansplåt som Combideck 45 och Peva 45. Den här typen av konstruktion med samverkansplåt och PUR-elastomerer har utförts i över 20-års tid. Det är en mycket rationell metod för att utföra ett väl fungerande ljudgolv för främst kulturlokaler. Konstruktionen projekteras och utförs utifrån förutsättningar som råder med typ av byggnads-konstruktion och lokal, gradängkonstruktion etc. Vi anpassar lösningen helt efter krav på uppställningsfrekvens, aktuella laster etc. Isoleringen ska fungera med både få åhörare som fullsatt salong. Metoden kan med fördel användas för aulor, biografer, evenemangslokaler, konserthus, musikskolor, studios etc.