GammalNyheter

2022-05-11

Vibisol får ny stororder i Finland!

Den nya spårvagnsförbindelsen från Fiskehamnen till Böle som byggs 2022-2024 kommer att ha Eltecpur rälisolering från Vibisol. Den nya spårvagnen kommer delvis att gå i stadsmiljö med blandad trafik och delvis som en grässpårväg där inga motordrivna fordon får köra på spåren. .

Projektet genomförs som ett alliansprojekt med Helsingfors Stad & Stadstrafik AB, Destia, WSP och Sweco. Spårvägssträckan är cirka 4,5 kilometer och blir en del av Helsingfors stads nätverk för hållbar mobilitet. Den totala kostnaden för projektet uppskattas till 79 miljoner euro. Målet är att linjen 13 ska börja trafikera år 2024.

Bildkällor:

Projektets hemsida https://www.kalasatamastapasilaan.fi/sv/

City of Helsinki https://www.hel.fi/helsinki/en


Team image

2022-04-07

Vibisol stomljudsleverantör till årets bostadsbygge 2021!

Cederhusen Bologna i Hagastaden Stockholm.

Det är mycket glädjande att vi har kunnat bidra med en funktion till detta mycket uppmärksammade projekt. Byggnaderna är uppförda med stomme i KL-trä och på flank ljudisolerade med elastomeren Vibrafoam. Lösningen är utförd med en rad olika typer för både upplag och beslag beroende på krav och behov.

Årets bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. Cederhusen Bologna har uppförts av Veidekke på uppdrag av Folkhem.

Team image
 
 

2022-04-07

Vibisol stomljudsleverantör till årets bostadsbygge 2021!

Cederhusen Bologna i Hagastaden Stockholm.

Det är mycket glädjande att vi har kunnat bidra med en funktion till detta mycket uppmärksammade projekt. Byggnaderna är uppförda med stomme i KL-trä och på flank ljudisolerade med elastomeren Vibrafoam. Lösningen är utförd med en rad olika typer för både upplag och beslag beroende på krav och behov.

Årets bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. Cederhusen Bologna har uppförts av Veidekke på uppdrag av Folkhem.


 

2021-12-30

 
Vibisol och Giha Golvsystem i samarbete!

Tillsammans med producenten Hisab utvecklar vi det mycket snabbmonterade golvsystemet Giha. Vår del är naturligtvis ljud och vi har utfört omfattande mätningar i ljudlabbet på LTH, Lunds Tekniska Högskola vid flera tillfällen. Systemet har ett brett användningsområde men inledande fokus är KL-bjälklag. Det ligger oss närmast då vi är involverade i många trähusprojekt med KL-stomme. Vi är verksamma med stomljudsisolering för flank, beslag och pendlade undertak och kan nu addera ytterligare en viktig faktor för utvecklingen av bostadsbyggandet i TRÄ. Vi kan konstatera prestandahöjning och utveckling för både stegljud, luftljud och miljöpåverkan. För dig som är intresserad av den här typen av konstruktioner, fler nyheter kommer!


 

2021-10-08

 
Stororder till Finland!

Crown Bridges-projektet har valt Vibisol som leverantör av vibrationsisolerande mattor för utbyggnaden av spårvagnsnätet österut från Helsingfors centrum. Projektet kommer att byggas mellan år 2022 – 2026 och innefattar flera känsliga punkter för vibrationsisolering. Spårkonstruktionen som valts är spårvagnsspår på betongplatta (s.k. slab track) med underliggande elastiska PUR-mattor. Alliansprojektet, bestående av Helsingfors stad, NRC, YIT, Sitowise, Ramböll och Sweco, väljer Vibisol baserat på teknisk support och lösningar som uppfyller alla ljudkrav.

Ordern omfattar en leveransvolym på 35 000 m2

Läs mer om projektet: https://kruunusillat.fi/

 
 

 

2021-02-26

Vi förstärker i Finland!
 
Vi välkomnar med glädje Janne Myllypakka till vårt team.
Janne har mångårig erfarenhet av byggbranschen och
kommer stärka upp vår verksamhet rejält i grannlandet.
Janne kommer närmast från YIT, Finlands största byggbolag
och tjänsten som Purchasing Manager, Global sourcing.
 
 

 

2021-02-05

Ännu ett trähusprojekt i Trästaden Växjö!
 
Nu uppförs den första etappen i bostadsprojektet Kv Biologen som ligger vid Trummens strand. Det sista kvarteret på Välle Broar. Vibisol levererar stomljudsisolering med elastomererna Vibrafoam och Vibradyn.
 

 

2020-11-25

Klart för leverans!
 
Till ett byggprojekt i Göteborgs innerstad. Inredning av råvind till fina bostäder. Vibisol levererar 1100 meter bjälklagslist för att klara ljudkraven till underliggande befintliga lägenheter. Portionsförpackat, lätt och torrt för byggaren.
 

 

2020-10-05

Stomljudsisolerad 1-familjsvilla!
 
I Bohuslän pågår nu en byggnation av en villa med hög ljudisolering. Bjälklag och bärande delar stomljudisoleras med elastomererna Vibrafoam och Vibradyn. Inga stumma kopplingar förekommer och alla infästningar sker med distanser. Bilderna visar dom elastiska plattorna samt del av skråskruvade kopplingar som utförs med gummislang och elastisk bricka Vibradyn.
 

 

2020-06-10

Leverans med elastomeren Vibradyn till volymelement i KL-trä. Lister på flank runtom volymen. En rad olika typer beroende på trycket och hur lasterna tas ner i huskroppen.

 

 

2020-04-16

Leverans med elastomerer till hybridkonstruktion Betong-Trä. Vibisol erbjuder så kallad flankisolering med Vibrafoam och Vibradyn men också lösningar för elastiska infästningar som beslag och brickor. Genom vårt systerbolag Plasol AB kan vi till byggindustrin också erbjuda en rad typer av lämpliga plaster för olika ändamål som lastbärare, diffusionspärr och material mot köldbryggor. Se mer på plasol.se. Kontakta oss på info@vibisol.se för ytterligare information.

 

 

2020-01-07

VibiStep för direktsättning klinker!

Nya leveranser på gång för bostadsprojekt med klinker i entréer, trapphus och del av hallar i lägenheterna. Vibisols matta distribueras i paket med alla nödvändiga komponenter före klinkersättning. Primer, limmer, kantband och mattan i 3 mm:s tjocklek. Läs mer under produkter.

 

 

2019-12-13

Vibisol leverantör till Sveriges största trähus!

Förra helgen, den 7-8 december invigdes CIK, Knivsta Centrum för Idrott och kultur. En fantastisk byggnad med stomme i trä och byggd enligt principen Passivhus. Att både exteriör som interiör har ”synligt” trä gör inte saken sämre. Ishallen som beräknas vara färdig i april 2020 blir troligen också världens första Passiv-ishall!

Vibisol har till byggnaden levererat stomljudsisolering. Lister och plattor med den högpresterande elastomeren Vibradyn. Extremelastisk och vattentät.

 

 

2019-12-03

Vibisol leverantör till Geely Innovation Centre in Europe!

Nu pågår installationen av två stycken massa-fjädersystem till Motorcell och Sound Studio i Geelys nya anläggning. Tillsammans med ljudkonsult, entreprenör-konstruktör och brukaren har vi designat en frekvensbestämd lösning som uppfyller ställda krav för verksamheten, byggnadens konstruktion och störningspåverkan från omgivning. Systemet är designat med PUR-elastomeren Vibrafoam.

Vi är mycket glada vi erbjöds möjlighet bli delaktiga i projektet och kunde presentera en funktion till verksamheten, och därmed till den tekniska utvecklingen på Lindholmen i Göteborg.

Foto: Vibisol och Geely

 

 

2019-11-14

Vibisol ställer ut!

Idag medverkar vi på seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Över 500 deltagare på detta event fint arrangerat av Svenskt Trä. Vi visar här våra lösningar och produkter för att isolera flanktransmitterande ljud.


 

2019-10-08

Premiär på Elmia!

Då har portarna öppnat till årets upplaga av Nordic Rail. Nordens mötesplats inom spårbunden trafik som samlar intressenter från hela världen. Vibisol ställer ut och ni finner oss i monter B05:85.

Välkomna!


 

2019-10-02

Vibisol leverantör till utbyggnad av Vuosaari High School i Helsingfors!

Vi levererar en lösning med olika typer av Vibrafoam för att isolera vibrationer från den intilliggande tunnelbanan och Vuosaari metro station. Projektet går att följa med regelbundet tagna bilder i två vyer taget på hög höjd med drönare via följande länk; https://kurkista.fi/vuosaaren-lukio-2019/  Så här långt kan man se delar av grunden växa fram med först pålfundament och senare längsgående och övriga ytor. Med tekniken ”Hus på fjädrande bädd” utförs grundläggningen i två skikt.

Vuosaari gymnasiet är Helsingfors stads första projekt som genomförs med livscykelmodellen. Energieffektivitet står i fokus, och byggnaden kommer att utformas till en nästan noll energibyggnad, vilket betyder mycket hög energieffektivitet och genererar byggnadens energibehov med förnybara energikällor till stor del. Byggnaden på ca 6700 kvm kommer att färdigställas sommaren 2021.

Animering: Verstas Architects


 

2019-09-20

Vibisol levererar grässpårsystem från HET till Majorna i Göteborg.

Det är alltmer populärt att införa s.k. Green tracks för spårväg i urbana miljöer. Det ökar grönytorna i staden och reducerar buller, vilket ger en behagligare stadsmiljö. De boende vid den tidigare bullriga Kungsladugårdsgatan får nu i september ett dämpande grässpårsystem med livblock av gummigranulat. Blocken är skräddarsydda för den aktuella sträckan och enkla att montera. Med detta referensprojekt presenterar Vibisol härmed ett nytt marknadssegment inom spårbunden trafik.


 

2019-09-12

HET ny leverantör!

HET-group är en ny leverantör som erbjuder dämpande och isolerande lösningar för spårväg och järnväg. De har 30 års erfarenhet av produkter i gummigranulat för spårsystem för blandad stadstrafik med gaturäl och tex grässpår med vignolräl. Bland annat erbjuds alla typer av Top Of Rail-lösningar (TOR) i tre olika format, Standard, Multipart och Seamless. HET har blivit framgångsrika genom att fokusera på kostnadseffektiva produkter som möter marknadskraven och tekniska lösningar som effektiviserar kundernas processer. Tillsammans med Vibisol är detta en konkurrenskraftig partner för Nordens aktörer inom utveckling av nya spårvägar.
 
Läs mer på leverantörens hemsida: https://het-group.com/produkte/eltecpur-rail.html

 

2019-09-04

Vibisol ställer ut på Nordic Rail i Jönköping 8-10 Oktober!

Vi kommer på mässan att presentera lösningar och produkter för att isolera stomljud och vibrationer inom järnväg och spårväg. Vi erbjuder ballastmattor, vibrationsmattor för massa-fjädersystem (slab track), under sleeper pads (USP) och ljuddämpande spårsystem för spårväg.

Ni finner oss i monter B05:85

Välkomna!


 

2019-07-09

Vibisol stödjer JU Solar Team!

Bridgestone World Solar Challenge är världens största race för soldrivna bilar. 3022 km mellan Darwin och Adelaide i Australien. Racet äger rum 13-20 oktober 2019. Teamet består av studenter från olika fakulteter på Jönköping University. Det är tredje gången universitet deltar i tävlingen och avtäckning av årets bil sker den 30 augusti. Vibisol bidrar med krocksskydd, Impact Protection med elastomeren Vibrafoam®. Vi håller tummarna för teamet!

Foto: Jönköping University

ju.se/solarteam

www.worldsolarchallenge.org


 

2019-04-02

Stort grundläggningsprojekt i Finland.
 
Vibisol levererar en lösning som kallas för
”Hus på fjädrande bädd”. Vibrations- och
stomljudsisolerande materialet Vibradyn i
75 mm:s tjocklek vilket ger en mycket låg
systemfrekvens. Upplag i bredder mellan
150 till 700 mm.

 

2019-02-22

Vibisol ställer ut på Spårvägsforum 2019.
 
Vi kommer där presentera våra system för vibrations-
och stomljudsisolering av spårbunden trafik.
 
 
Arrangör: Spårvagnsstäderna

 

2019-02-15

Vibisol ställer ut på Ljuddagen 2019.
Ljuddagen 2019 kommer att äga rum i Stockholm den
12:e mars på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A
från kl 10.20 till kl 17.30.
 
Arrangör: SAS, Svenska akustiska sällskapet.

 

2019-01-22

Vibisol är prekvalificerade i TransQ
 
Vibisol har nyligen tagit ett viktigt steg inom området spårbunden trafik genom att bli prekvalificerade som leverantör i TransQ. Vi är numera kvalificerad leverantör till bl.a. Trafikverket, SLL, NSB, DSB, Göteborgs Spårvägar och Sporveien Oslo för våra produkter ballastmattor, massa-fjädersystem, slipermattor och elastiska mellanläggs-plattor.

 

2019-01-18

Vibisol på hemmaplan!

Nu pågår montaget med nya bostäder i Gråbo i Lerums kommun. Volymelement med stomme i trä producerade i fabrik lyfts på plats i rask takt. Byggnader i två plan och ett lägenhetsavskiljande bjälklag. Elementen stomljudsisoleras runtom på flank med Vibrafoamplattor från Vibisol.


 

2018-12-21

Massivträhus i Knivsta!

Nu slutförs sista etappen av Brf Parkterrassen. Attraktiv arkitektur i naturnära miljö. Balkonger och takterrasser i västerläge. Solceller på tak. Vibrafoamlister från Vibisol för stegljudsisolering i bjälklag och i under- och överkant väggar för luftljud via flank. Bilderna visar uppreglat golv på KL-träplatta samt över- och underkant lägenhetsavskiljande vägg. Konstruktionen med lister mellan regelverk och platta är ofta en bättre och mer effektiv lösning i jämförelse med lister ovan regel. Av flera skäl.


 

2018-12-18

Förskola i Lillhagsparken!

Skolan är den första som byggs enligt Göteborg stads framtagna konceptförskola Grönskan. Lite betong, lite stål och mycket trä. Både i stomme såväl som ytskikt. Blir fint för vår framtid, barnen att utvecklas och vistas i. Mellanbjälklaget stegljudsisoleras med Vibrafoamlister från Vibisol. Flytande konstruktion på balkar med golvspånskiva + 2 lager golvgips.


 

2018-11-14

Höga trähus!

Intressant och utvecklande dag på Rival i Stockholm igår. Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä, fint arrangerat av Svenskt Trä. Inspirerande föredrag och mingel med runt 500 kollegor i branschen. Vibisol ställde ut och på bilden ser vi vår modell i KL-trä med stomljudsisolerande funktioner. Upplag och beslag med materialen Vibrafoam och Vibradyn.


 

2018-11-02

Vacker vy från ovan!

Ett av Sveriges byggprojekt med stomme i KL-trä tar form. Integrationen 9-11, Vallastaden i Linköping. Vibisol levererar stomljudslister för bärande och lägenhetsavskiljande väggar samt plattor och brickor till beslag i materialen Vibrafoam och Vibradyn. Den senare extremelastisk och i husen krävs en typ för tryck upp till 6 MPa.


 

2018-10-05

Vibisol inleder samarbete med AMC!

Produktgruppen Vibrabsorber omfattar stålfjäderisolatorer för alla typer av maskinuppställningar, vibrationsisolerande hängare med elastomerer eller stålfjädrar. Därtill kombinationer med stomljudsisolerande plattor etc.

Med detta mycket breda program kan vi nu till fullo erbjuda lösningar inom både bygg, industri och infrastruktur på den nordiska marknaden.


 

2018-10-04

Första lagerleverans från vårt systerbolag Plasol AB.

Flera hundra meter stänger i materialet Oilon®, PA-Amidplast, för vidare bearbetning till bussningar i olika dimensioner. Oilon kan man kalla för en extremhybrid, ett unikt plastmaterial med mycket små oljeceller som en del i materialstrukturen. En suverän kombination av mycket hög nötningsbeständighet och låg friktion.


 

2018-09-18

InnoTrans 2018 Berlin – Världens största järnvägsmässa!

Vibisol representerar på mässan hela veckan tillsammans med våra leverantörer.

18-21 September.

Välkomna kontakta Tony Johansson för ett möte i samband med ert besök.

+46-705397240


 

2018-09-14

Vibisol startar systerföretaget Plasol AB, Plastic Solutions!

Företaget ska bedriva handel med tekniska plaster på den Nordiska marknaden. Partner och ansvarig för verksamheten blir Robert Lojewski. Robert har lång erfarenhet från branschen och kommer närmast från befattningen Purchase Manager, Technical Plastics på börsnoterade Christian Berner.

I samband med starten av det nya bolaget går Magnus Lundqvist in som delägare i bolagen. Magnus är Civilingenjör kemiteknik med inriktning mot polymera material från Chalmers. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk industri.

www.plasol.se


 

2018-08-10

Vibisol inleder samarbete med Wavebreaker!

Vibisol har slutit avtal med Wavebreaker AB och dess ägare Tony Johansson om ett samarbete gällande spårbunden trafik. Tony har lång och gedigen erfarenhet av vibrationsisolering inom området.


 

2018-08-03

Vibisol leverantör till Roslagsbanan!

Det sker ett omfattande arbete på Roslagsbanan i Stockholm. På Österskärslinjen byggs dubbla spår för att tågtrafiken ska flyta på bättre och tätare. Samtidigt utvecklas stationerna och säkerheten över järnvägen då farliga korsningar byggs bort. Åkersberga är slutstation för många tåg. Stationen byggs ut med ett tredje spår för att tåg ska kunna vända snabbare än idag. Vibisol har fått i uppdrag att leverera vibrationsisolering till detta projekt. Det innebär en typ ur serien Vibrafoam® SBM (Sub Ballast Mat). 860 kvm till nytt spår och växel. Installationen startar i slutet av augusti och hela projektet beräknas vara färdigställt under 2019.


 

2018-07-06

Packat och klart till Halmstad!

Andra leveransen klar till projektet i Halmstad där vi grundlägger en byggnad med elastomeren Vibrafoam. Tekniken kallas för ”Hus på fjädrande bädd” och i detta fall med en uppställningsfrekvens på 12 Hz. Totalt 160 meter längsgående fundament.


 

2018-05-04

Vibisol leverantör till nya Coop i Malmö!

Vibisol levererar en lösning till ett Massa-Fjädersystem med elastomeren Vibrafoam®. Varumottagning, lastväxlare-komprimator avskiljs från övrig byggnad. Botten och sidor täcks med isoleringen som är i olika typer och tjocklekar och avskiljer det blivande fundamentet från byggnadstommen. Bilderna visar installationen före täckning med plast och armering. Därefter gjuts betongfundamentet på ca 400 mm.


 

2017-12-11

Vibisol leverantör till Yllefabriken i Norrköping.

Arbetet med tre stycken fundament för kylaggregat pågår nu i detta unika ombyggnadsprojekt. Vibisol levererar en lösning till ett Massa-Fjädersystem med elastomeren Vibrafoam®. Botten och sidor täcks med isoleringen och avskiljer fundamentet från byggnadstommen. Bilderna visar installationen före täckning med plast och armering.

www.yllefabriken.se


 

2017-12-01.

Första delleverans av vårt ”längsta” uppdrag hittills.

6,8 km stomljudslist Vibrafoam® till trähusprojekt.


 

2017-08-15

Vibisol leverantör till Villa Vidas uppmärksammade projekt i Växjö!

Till projektet med 240 studentbostäder till Kvarteret Docenten intill Linnéuniversitetet i Växjö, levererar Vibisol material för isolering av flanktransmitterande ljud mellan volymelementen. Metoden vilken vi kallar för Vibisol® Isolwood sker med olika typer av plattor med elastomeren Vibradyn®. Totalt 10 800 st plattor. Projektet beräknas stå klart till sommaren 2018.


 

2017-08-09.

Ur Bygg och Teknik 5/2017.