Gymgolv

Vibisol erbjuder lösningar för gym och funktionell träning där intilliggande bostäder eller andra verksamheter utsätts för störningar i form av stomljud. I många fall blir tyngden av fallande vikter ett stort problem då ljudet transporteras i byggnadsstommen. Vi involveras både inför start av nya anläggningar som för åtgärder i pågående verksamheter. Vårt grundutbud är en rad olika undergolvskonstruktioner
med PUR-elastomerer eller andra ljudisolerande material. Dessa kan förses med vårt gymgolv med kvadratiska plattor i gummi eller andra typer av golv som finns på marknaden. Vi samarbetar med experter inom sportområdet.

Kontakta oss för råd och anvisningar i samband med projektering och installation.