Höga trähus

Ett av Vibisols specialområden inom bygg är isolering av flanktransmitterade ljud. Med våra material Vibrafoam och Vibradyn producerar vi lösningar i form av list- och plattsystem för lätta volymelement och massivträkonstruktioner. Med dessa
materialtyper som ljudisolerande komponenter erhålls, förutom hög ljudisolering, möjlighet att utforma specialanpassade lösningar för varje enskild producent. Tillsammans med övriga produkter som elastiska beslag, fästen, hängare och stegljuds-matta för träbjälklag är vi en leverantör med bredd inom området. Lösningar kan presenteras för samtliga ljudklasser beroende på konstruktion.