Industri-Produkter och produktion

Komponenter för produkter

Buller och vibrationer fokuseras allt mer när det gäller både industriella produkter som konsumentprodukter och med EU-normer som drivande faktorer. Genom minskade vibrationer i produkten ökar livslängden på andra komponenter eller så kan billigare komponenter användas. Med material som Vibrafoam®– och Vibradyn® erhålls tystare och mer vibrations-fria produkter.

Produktion och fundament – maskinisolering

Vi erbjuder lösningar för både vibrerande maskiner som ger störningar i byggnaden som maskiner och utrustning som måste skyddas från vibrationer från närliggande maskiner eller fordon. Det kan vara mätning, slipning, lab-utrustning etc.