Infrastruktur – Spårbunden trafik

Vibrations- och stomljudsisolering av spårbunden trafik

Vibrationsisolerande spårsystem gör det möjligt att bygga spår- och järnväg under och bredvid bostäder och andra byggnader utan störande stomljud och vibrationer. Kraven på lösningarna är ofta hög elasticitet, spårstabilitet, lång livslängd och hög driftsäkerhet utan att göra avkall på spårkvaliteten.

Våra lösningar består av high-tech material som Vibrafoam och Vibradyn samt även kostnadseffektiva Damtec. Våra produkter är massa-fjädersystem för ballastfria spår (slab track), ballastmattor, slipermattor (USP) och elastiska mellanlägg.

För spårväg i gatumiljö erbjuder vi olika typer av inkapsling och isolering av räl. Med Eltecpur gummiblock kan vi lösa alla typer av spårinkapslingar i miljöer med gräs, betong, asfalt och gatusten. I tillägg erbjuder vi embedded track-lösningar för t.ex. broar.

Över 30 års erfarenhet och marknadsledande leverantörer gör Vibisol till er rätta partner för isolering av spår- och järnväg. Vibisol följer kunden från projektering till installation.