Insulit

Insulit sortimentet är en serie tunna akustiska mattor som är speciellt utformade för att begränsa överföringen av stegljud i bjälklag. Produkterna kan användas vid både nyproduktion som renovering. Vi erbjuder akustiska mattor för avjämning, stegljudsmattor för laminat och parketter. Produkterna kan användas till: flerbostadshus, kontor, skolor, sjukhus, hotell, äldreboenden och enfamiljshus etc. Läs mer i broschyren som visar hela serien för ljudgolv med avjämning samt en matta för träkonstruktioner. Stegljudsmattor för parkett och laminat se under Metoder och Produkter typerna insulparq 2+ och insulsound ultra+.