ISOFLOOR & ISOPOL

ISOFLOOR® Gummigranulatmattor – PUR + korkmattor – PUR-granulatmattor

Senaste och omfattande sortiment för ett brett användningsområde av strukturburen ljudisolering och stegljudsreducering.

ISOPOL® Gummigranulatmattor

Mattor för strukturburen ljudisolering och stegljudsreducering.

Mattor både till under avjämning som ovan och användningsområde främst för:

  • Livsmedelsbutiker och gallerior med ovan- eller intilliggande bostäder.
  • Industriella miljöer produktion – kontor
  • Lagerbyggnader och lastbilsramper, godsmottagning.
  • Skolor med gymnastik- och slöjdsalar
  • Sjukhus och vårdinrättningar