Lfoam

Lfoam 18 är en kantremsa med en pyramidformad struktur. Den är avsedd för akustiska och/eller termiska mattor från insulitserien under en avjämning. Kantremsan undviker all kontakt mellan avjämningen och mötande vägg. Lfoam monteras mellan vägg och mattan. Kantremsan viks lätt för att
underlätta monteringen. Hälften av ytan vidhäfter på mattan. Vid skärning fastnar inte den övre delen på väggen som annars riskerar bli skadad.