Spårbunden trafik -Under sleeper pads-slipermattor

Ett kostnadseffektivt sätt att öka elasticiteten i spårkonstruktioner är att använda högelastiska mellanlägg Vibrafoam® och Vibradyn®. Dessa är speciellt lämpliga för lägre krav på stomljudsisolering i urban miljö och tunnlar, både för slab track-konstruktioner (ballastfria spår) och spår med ballast. Under sleeper pads används alltmer i växlar, för högtrafikerade sträckor och övergångszoner för utjämning av trycket mellan sliper och ballast, vilket motverkar ojämn nedfjädring och hängande slipers. Genom ballastskyddet förlängs också spårets livslängd och livscykelkostnader (LCC) reduceras. Slipermattor dimensioneras utifrån bl.a. tågets egenskaper, sökt styvhet och egenfrekvens.