Spårbunden trafik – Massa-Fjädersystem

Massa-fjädersystem klarar mycket höga krav på vibrations- och stomljudsisolering och har lång livslängd med låga underhållskostnader. Massa-fjädersystem med Vibrafoam® och Vibradyn® kan utföras på tre olika sätt – heltäckande mattor, linje- eller punktlagring. Vibisol ger tekniskt stöd för val av system där vi går igenom produktionsmetoder, egenskaper och prestanda. Ett sätt att dimensionera vilken vibrationsisoleringen är att utgå från systemets egenfrekvens. Punktlager kan utformas ner till cirka 5 Hz, linjelager ned till cirka 8 Hz och heltäckande mattor kan utformas att klara ner till cirka 15 Hz.

Välj ett massa-fjädersystem när största möjliga tystnad önskas.