Spårbunden trafik – Elastiska mellanlägg

Ett kostnadseffektivt sätt att öka elasticiteten i spår-konstruktioner är att använda högelastiska mellan-lägg Vibrafoam® och Vibradyn®. Dessa är speciellt lämpliga för stomljudsisolering på stålbroar där mer högfrekventa buller-störningar kan förekomma. Mellanläggen dimensioneras utifrån bl.a. tågets egenskaper, sökt styvhet och egenfrekvens.