Sport

Gym och träningsgolv

Vibisol erbjuder lösningar för gym och funktionell träning där intilliggande bostäder eller andra verksamheter utsätts för störningar i form av stomljud. I många fall blir tyngden av fallande vikter ett stort problem då ljudet transporteras i byggnadsstommen. Vi involveras både inför start av nya anläggningar som för åtgärder i pågående verksamheter.

Vibisols gummiplattor passar mycket bra som stötdämpande och skyddande golv i lokaler för gym och funktionell träning som crossfit. Plattorna dämpar effektivt stötar från fria vikter, men kan också kombineras med vårt utbud av undergolv för betydligt högre dämpande funktion när så krävs.