Stegljudsmattor och ljudgolv

Vibisol® VibiStep

Stegljudsmatta för direktsättning klinker och sten i trapphus, kontor och offentliga miljöer. Mattan är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. VibiStep är tillverkad av polyuretan och kork och kan användas inomhus vid nyproduktion och renovering. VibStep säljs i färdigt paket med alla nödvändiga komponenter före plattsättning. Insättningsdämpning 10-13 dB. Lab-mätning utförd på RISE/SP.

VibiStep-paketet är registrerat i Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Samtliga komponenter som matta, limmer och primer är också godkänt och listat för att ingå i Svanenmärkta byggnader.

VibiStep är BASTA registrerat. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Ladda ner här

2021 VibiStep Produkt och monteringsanvisning

English 2021 VibiStep – Product information and assembly instructions

Polskie 2021 VibiStep – Bezpośredni montaż płytek

 

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Insulit 4+2 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 24 dB

Insulit 4 + 2 är en stegljudsmatta för avjämning avsedd att användas i bostäder och offentliga miljöer. Mattan kan användas på många typer av bärande underlag men är främst avsedd för betongbjälklag.

Ljudmätningar är utförda på Belgiskt lab samt på RISE i Sverige. I Belgien en fullskalig mätning enligt standard som gav dLw 26 dB. På RISE småskaliga mätningar utom standard som gav vid 30 mm:s avjämning dLw 27 dB och med 50 mm dLw=29 dB. Observera dock att detta inte är värden som uppträder i fält av välkända akustiska orsaker men väl ger en indikation, att mattan hamnar i 20+ området. Mattan är nu konservativt inlagd i ljuddatabasen Bastian med följande värden;

30 mm:s avjämning dLw 21 dB. 60 mm dLw 24 dB.

Insulit 4 + 2 har status Rekommenderad i Byggvarubedömningen och B-klassad i Sunda Hus.

Insulit 4 + 2 är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Ladda ner här

2021 insulit 4+2

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Insulit Bi+9 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 30 dB

Insulit Bi + 9 består av reflekterande aluminiumfilm, dubbelfjäderkonstruktion med PE-skum och polyester. Filten korrigerar lägre frekvenser och skummet medelstora och höga frekvenser. Dessa egenskaper gör Insulit Bi+9 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal.

Insulit Bi+9 är registrerad med godkänd nivå i Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Ladda ner här

2021 insulit Bi+9

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]