Stomljudsisolering av WC-stolar

WC-stolar är ofta en källa för störande stomljud i byggnader. Främst vid spolning och stående urinering. Med vår stomljudslist reduceras ljudtransmissioner effektivt. Med den här typen av PUR-elastomer kan man förvänta sig en dämpning på ca 20 dB vid limmat montage. Metoden är ett effektivt alternativ till andra konstruktioner då isoleringen sker direkt vid störningskällan.