Studios

Den i särklass bästa metoden för att stomljudsisolera en ljudinspelnings studio, ”ett rum i rummet” konstruktion, internationellt kallad för ”box in box” är precis som det låter.
I praktiken en volym fristående från väggar och tak förutom kontakten med bjälklaget som isoleras med elastomererna Vibrafoam och Vibradyn. För genomföringar som kablage och ventilation finns det välbeprövade konstruktioner. Den andra metoden är att väggar och tak kopplas mot befintliga ytor med elastiska hängare och beslag. Vibisol kan erbjuda en rad olika lösningar och produkter för både trä och stålregelkonstruktioner, helt anpassat efter byggnadens förutsättningar och ställda krav.