Träbjälklag – Lister och plattor med Vibrafoam® och Vibradyn®

Vibisol erbjuder en serie standardvarianter i form av lister- och plattor i materialen Vibrafoam® och Vibradyn® för användning som stegljudsisolerande komponenter i träbjälklag.

Förutom dessa standardtyper erbjuder vi materialen i typer och dimensioner efter konstruktion och önskemål som kan efterfrågas av ljudkonsulter, byggkonstruktörer m.fl.

Vibisols fyra standardvarianter i 12.5 och 25 mm:s tjocklek. Både som list och platta. Typerna är väl beräknade och utvalda med hänsyn till svikt och styvhet för bästa resultat. Angivna dB-värden är uttryckta från erfarenhetsmässiga ljudmätningar i befintliga bjälklag med varierande fyllning och vikt. Exempelvis inredning råvindar i sekelskifteshus. För nya konstruktioner och mätningar utförda i lab kan stegljudsförbättring förväntas till 20-30 dB och luftljud 18-22 dB beroende på bl.a val av skivmaterial och vikt.

Läs mer i broschyren med monteringsanvisning. Monterings-anvisning finns också fristående med checklista för arbets-platsen samt på engelska och polska.