Undertak och väggar

Vibrationsisolerande fästen och hängare

Vi erbjuder vibrationsisolerande fästen för både horisontellt som vertikalt montage med elastomerer och stålfjädrar i en rad utföranden. Med dessa hängare från möjliggörs en hög akustisk isolering av undertak, hängande konstruktioner, rör m.m. Hängarna kombinerar en fjädrande, vibrationsisolerande funktion med systemdämpning. Hängarna finns i ett flertal varianter.

Vi kan erbjuda ”rum i rum” lösningar som flytande golv, pendlade undertak och isolerade väggar. Detta som i en enhet eller bara som delar för tak och golv.