Vibradyn® HL

Vibradyn® HL är ett fjädrande material för applikationer som ställer höga krav på materialets lastförmåga med bibehållen låg resonansfrekvens. Statiska lastgränser på 3, 6 och 12 N/mm², 300, 600 och 1200 ton per m².