Vibrationsisolering byggnader

Hus på fjädrande bädd

Den här tekniken är en vanlig metod intill eller ovan spårbunden trafik för att undvika vibrationsstörningar.  Den vanligaste lösningen sker med elastomererna Vibrafoam® och Vibradyn®. En grundläggning med den här tekniken ställer mycket höga krav på lång livslängd med full dynamisk funktion. Vi erbjuder flera metoder och kan hantera mycket höga laster och krav på vibrationsisolering.

Punkt- och linjelagring med Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemfrekvens från 8 Hz.

Heltäckande lagring med Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemfrekvens från 12 Hz.

Punktlagring med stålfjäderelement. Systemfrekvens från 3 Hz.

  • Mycket hög vibrationsisolering
  • Anpassat för aktuellt frekvens- och amplitudområde
  • Full funktion under byggnadens livslängd