Vibrationsisolering av byggnader

Hus på fjädrande bädd är en vanlig metod intill eller ovan spårbunden trafik för att undvika vibrationsstörningar. Den vanligaste lösningen sker med PUR-elastomererna
Vibrafoam® och Vibradyn®. En grundläggning med den här tekniken ställer mycket höga krav på lång livslängd med full dynamisk funktion. Vi erbjuder flera metoder och vi kan hantera mycket höga laster och krav på vibrationsisolering.
Punkt, linje och heltäckande lagring med Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemfrekvens från 6 Hz. Punktlagring med stålfjäderelement. Systemfrekvens från 3 Hz.


• Mycket hög vibrationsisolering
• Anpassat för aktuellt frekvens- och amplitudområde
• Full funktion under byggnadens livslängd